logo crafting futures

ENGLISH

How can we enhance the value of crafts, craft knowledge, skills and know-how in today's and tomorrow's society and economy? Crafting Futures looks for ways to revalue the knowledge and skills of crafts and tap into its potential in addressing current challenges of sustainability, innovation, inclusion, lifelong learning or urban renewal. The project is carried out in close relation and in co-creation with partners from the field and will produce new insights, learning formats, curricula and classifications systems, offering roadmaps for education and policy-making as well as legal instruments and business models for makers.  

Crafting Futures is developed through an interdisciplinary team from UAntwerpen and KU Leuven, in collaboration with the schools of art, KASK in Gent, Royal Academy of Fine Arts Antwerp and Sint Lucas Antwerpen. Next to Workshop Intangible Heritage, one of its key partners, the project collaborates with a broad and diverse range of stakeholders including craftspeople, cities and policy makers, training and education providers, maker spaces, interest groups, cultural and heritage organisations.

The project runs for four years from February 2024, in addition to the academic consortium that brings together a broad range of expertise (pedagogy, heritage, anthropology, design sciences, cultural management, law, history as well as art and design practices), its team consists of two coordinators, four PhD students and three artistic researchers.

NEDERLANDS

Hoe kunnen we de waarde van ambachtelijke kennis, skills en knowhow beter verankeren in de maatschappij en economie van vandaag en de toekomst? Crafting Futures onderzoekt hoe we ambacht kunnen herwaarderen en inzetten voor actuele uitdagingen rond innovatie, duurzaamheid, inclusie, levenslang leren of stadsvernieuwing. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking en in co-creatie met partners uit het veld en zal resulteren in nieuwe inzichten en de productie van nieuwe educatieve formats, curricula en classificatiesystemen, roadmaps voor educatie en beleid, alsook nieuwe legale instrumenten of businessmodellen voor makers.

Het project werd ontwikkeld vanuit een interdisciplinair team in en UAntwerpen en KU Leuven in samenwerking met kunsthogescholen KASK in Gent, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, en Sint Lucas Antwerpen. Naast Werkplaats Immaterieel Erfgoed, als een van zijn centrale partners, werkt het project samen met een brede en diverse groep van stakeholders, gaande van makers tot steden en beleidsmakers, opleidingsverstrekkers, maakleerplekken, belangenverenigingen, culturele en erfgoedorganisaties.

Het project loopt voor vier jaar vanaf februari 2024. Naast het academisch consortium, dat een breed spectrum aan expertise samenbrengt (pedagogie, erfgoed, antropologie, ontwerpwetenschappen, cultural management, rechten, geschiedenis tot kunst en designpraktijken), beschikt het over een team van 2 coördinatoren, 4 PhD studenten en drie artistiek onderzoekers.