Interdisciplinair Onderzoek

Crafting Futures wordt ontwikkeld door een interdisciplinair onderzoeksteam van UAntwerpen en KU Leuven, in samenwerking met de kunsthogescholen KASK in Gent, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en Sint Lucas Antwerpen. Dit unieke academische consortium verbindt diverse expertise rond ambacht gaande van pedagogiek, kritische erfgoedstudies, antropologie, productdesign, cultureel management, rechten, geschiedenis en praktijkgericht designonderzoek.

Co-creatie en participatie

Co-creatie staat centraal in het project. Partners worden actief betrokken door middel van werkgroepen die informatie en documentatie verschaffen en input en feedback geven op onderzoeksresultaten. Concreet zal het project drie werkgroepen oprichten die zich richten op de waardering van ambachten, elk met betrekking tot een specifiek ecosysteem: makerspaces, formele educatie en beleidsvorming. De werkgroepen zorgen ervoor dat wetenschappelijke kennis en de daaruit voortvloeiende resultaten afgestemd zijn op de behoeften van stakeholders en op de juiste manier worden vertaald naar bruikbare tools en instrumenten.

Praktijkgericht actie-onderzoek

Het proces van co-creatie wordt bevorderd door actieonderzoek en onderzoek door middel van research through design. Daartoe worden ook drie artistieke onderzoekers bij het project betrokken, die in de drie verschillende hogescholen werken. Als ambachtelijke beoefenaars zullen zij in nauwe interactie met wetenschappelijk onderzoek nieuwe instrumenten ontwikkelen en projecten, actie-onderzoek en interventies bedenken met specifieke stakeholders uit het veld.

Actor-Network Theory en Controversy Mapping

Vanuit een theoretisch perspectief zal het onderzoek de waardering van ambacht analyseren aan de hand van conventie theorieën, die ons in staat stellen om onderliggende ‘repertoires’ van waardering (criteria, discours, instrumenten en common-sense ideeën die ten grondslag liggen aan de huidige waardering van ambachten) te identificeren. Dit wordt aangevuld met Actor-Netwerk Theorie, die ons in staat stelt om de verschillende culturele, discursieve, institutionele, technologische en materiële complexiteiten te onderzoeken die een rol spelen in concrete ambachtelijke ecosystemen. Naast andere methoden zullen we gebruik maken van Tommaso Venturini’s Controversy Mapping, een methode om controverses in kaart te identificeren, ontwarren en herdenken.