Crafting Futures zoekt naar manieren om de kennis en vaardigheden van ambachten in onze huidige maatschappij sterker te waarderen. Door kritische analyse te combineren met een praktijkgerichte aanpak, zal het project nieuwe modellen en prototypes ontwikkelen voor de validatie van ambachten in educatieve, beleidsmatige en economische context. Dit zal resulteren in nieuwe leerformats, classificatiesystemen, juridische instrumenten, bedrijfsmodellen en beleidsaanbevelingen.

Ambachten voor de toekomst

In het Europese beleid worden ambachten prominent naar voren geschoven vanuit hun potentieel op vlak van duurzame ontwikkeling en versterken van levenskwaliteit in een voortdurend evoluerende samenleving. Het bevordert actief sectoroverschrijdende uitwisseling van ambachtelijke kennis en knowhow om processen van duurzame innovatie, stedelijke transformatie en sociale inclusie te stimuleren. Op EU-niveau wordt ambachtschap erkend voor zijn erfgoedwaarde en de rol die het speelt in het versterken van culturele identiteit en gemeenschapsopbouw. Tegelijkertijd wordt de sector evenzeer naar voren geschoven als een essentieel luik van de creatieve economie en als een belangrijke schakel in de transitie naar een meer duurzame en circulaire economie.

Erfgoed voor de toekomst

Vlaanderen heeft een sterke historische traditie in ambacht en het culturele erfgoed van ambachten wordt sterk gewaardeerd in historische collecties en architectuur. Vandaag de dag krijgen ambachtelijke kennis en vaardigheden steeds meer aandacht als levend erfgoed dat moet worden beschermd en geborgd. Ook de publieke aandacht en waardering voor ambachten is de laatste jaren sterk toegenomen. Het delen en leren van ambachtelijke kennis is vaak gelinkt aan specifieke gemeenschappen en verweven met culturele identiteit. Tegelijkertijd biedt de belichaamde en experimentele taal van makers ook een enorm potentieel om nieuwe vormen van cross-culturele en intergenerationele uitwisseling te stimuleren.

Ambachtelijke waarde en valorisatie

Er is vraag naar hoogwaardig vakmanschap in mode en design, naar expertise in allerlei complexe industriƫle en sociale vraagstukken. Crafting Futures wil dan ook dieper ingaan op het ontbreken van adequate beoordelings- en valorisatietools voor ambachtelijke kennis en knowhow en hoe dit hun integratie in de creatieve industrieƫn belemmert. Het zal zich met name richten op transmissie en validatie in maker spaces en formele educatieve contexten die verwacht worden ambachtelijke kennis en vaardigheden door te geven aan de generaties van de toekomst. Ten tweede focust het project op business models, legale instrumenten en beleid om structurele en institutionele ondersteuning te bevorderen.