De Maakfabriek Antwerpen

De Maakfabriek in Antwerpen is in de eerste plaats gericht op het delen van resources, ruimtes en tools. Op dit moment zijn er meer dan 70 makers die hun eigen atelierruimte bouwden in de grote centrale hal van de voormalige blikfabriek, verschillende machines staan er centraal en zijn beschikbaar voor iedereen. Dit zorgt voor een interessante wisselwerking waarbij verschillende groepen makers, van professionals tot amateurs, kennis en ervaring uitwisselen waardoor spontaan nieuwe samenwerkingen ontstaan. Door te connecteren met andere culturele partners via verhuur en events, ontstaan diverse kruisbestuivingen en groeit bottom-up ook een bredere culturele programmatie.  Zo zijn er regelmatig ook marktjes, tentoonstellingen of filmvertoningen. De Maakfabriek zelf organiseert elke donderdag een informeel craftcafé met concert.

Maakleerplek Leuven

De Maakleerplek in Leuven kent een divers scala aan gebruikers en een mix aan praktijken, gaande van meer laagdrempelige activiteiten zoals een Repair Hub voor bewoners en een naaiclub tot meer gespecialiseerde ateliers rond analoge fotografie, of een high-tech lab dat Leuvenaren en experts samenbrengt rond uiteenlopende stedelijke uitdagingen op vlak van circulaire en duurzame innovatie.

Timelab Gent

Timelab in Gent was één van de eerste Maker Spaces in België. Ondertussen is hun praktijk sterk geëvolueerd tot een alternatief expertisecentrum dat inzet op projecten rond ecologische duurzaamheid, circulariteit, water en energie, bio-based materials en stedelijke diversiteit. Hun werking verzamelt expertise uit verschillende hoeken, en ziet interdisciplinair samenwerken als een noodzakelijke impuls voor transformatie. Als expertisecentrum werkt Timelab ook methodes uit om vanuit participatie en interdisciplinariteit projecten op te zetten die als inspiratie en werkmodel kunnen dienen voor andere instanties.

Na deze eerste informele bezoeken zal Crafting Futures steeds dieper in deze plekken duiken, met als doel hun transformatieve kracht en potentieel beter te valoriseren.